-Yangın kapısının özellikleri nasıl olmalıdır - Kazini

-Yangın kapısının özellikleri nasıl olmalıdır

Yangın Kapısı Nasıl Olmalıdır?

Yangın kapısı can ve mal güvenliğini sağlamak için üretilir. Acil alev ve yangın durumlarında yangın kapısının büyük bir önemi bulunuyor. İnsanların acil durumlarda çıkışını sağlamak ve duman , alev yayılımını engellemek amacıyla kullanılıyor. Ancak bu denli önemi olan yangın kapısının bazı özellikleri taşıması gerekiyor. Aksi halde işlevini yerine getiremeden canı ve malı tehlikeye karşı savunmasız bırakacaktır. Bir yangın kapısında olması gereken belli başlı özellikler bulunuyor. Öncelikle;

  1. Yangın kapısının güvenlikli üretilmesi
  2. Yangın kapısında kullanılan malzemenin dayanıklı olması
  3. Yangın kapısının işlevinin iyice tanımlanması
  4. Güvenli çıkışı sağlaması
  5. Can ve mal güvenliğini sağlaması

Gibi amaçlara hizmet eder.

Pasif bir yangın koruma sistemi olarak geçen yangın kapıları amacının yanında bazı teknik özelliklere de sahip olmalıdır. Bu teknik özelliklerden en önemlisi yangının ve dumanın yayılmasını engelleyip can güvenliğini iki kat daha fazla korumaktır. Yangının, alevlerin veya dumanın sıkıştırılıp başka alanlara yayılmasına hizmet eden yangın kapıları yakşalık olarak her binada yer alması gereken bir önlem aracıdır. Özellikle kalabalık ve kişi sayısı fazla olan binalarda buna uygun yangın kapılarının tercih edilmesi büyük önem teşkil eder.

Yangın kapısı için Avrupa normlarına uygun sertifikalara sahip olma kuralı vardır. Bu sertifikalar yangın anında insan tahliyesini ve güvenliğini sağlamak için gereklidir. Kapının işleme alınacağı duvar ve binanında yapı malzemeleri büyük bir rol oynar. Isıya ve yayılıma mani olan malzemelerden yapılmış duvarların yangın kapısının işlevselliğini doğrudan etkilediği bilinir. Yangın kapısının yerleştirileceği duvarın bahsi geçen özelliklere sahip olmaması kapının işlevini tam olarak yerine getirmemesine neden olur. Bunun için TS EN 1634-1’e göre düzenlenen kapıların tercih edilmesi gerekiyor. Bu yangın kapısının;

  1. Yalıtımlı
  2. Darbe durumunda bütünlük ve yalıtım sağlaması
  3. Kapıların kapanması
  4. Duman sızıntısını engelleme

Gibi teknik özellikleri barındırmasına yardımcı olur.

İşte yangın kapısının bu özellik ve sertifikalara  sahip olması duman yayılımını engellediği gibi can güvenliğini sağlama konusunda iki kat yardım sağlar. İlgili üretici firmaların bu noktada büyük bir önemi bulunuyor.

WhatsApp chat