Yangın Kapısı Sancaktepe -Kazini Yangın Kapıları | Misyon ve Vizyon

MİSYON VE VİZYON

yangın kapısı sancaktepe

MİSYON

İSTANBUL Ataşehirde ki fabrikamızda Yangın kapıları ile ilgili gerekli araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparak ; Kazini Yangın Kapısı olarak Pasif yangın koruma sistemlerinde ülkemizin ihtiyacı olan teknikleri geliştirerek Acil Çıkış Kapıları üretimi yapmaktayız.

yangın kapısı sancaktepe

VİZYON

TÜRKİYE’de Yangına dayanıklı Acil çıkış kapıları konusunda; uluslararası yönetmeliklere uygun EN-1634-1 sertifikalı CE ve TSE belgeli yangın aksesuarları kullanarak, Ar-Ge çalışmalarımızın desteğiyle üretim hattımızı sürekli – yeni teknolojilerle güncelleyerek – dünya pazarına uygun Yangın Kapıları – Yangın Şaft Kapakları üretimi konusunda zirveyi hedeflemekteyiz.

Acil çıkış zorunluluğu

MADDE 39- (1) Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir.

 (2) Çıkış sayısı, 33 üncü madde esas alınarak belirlenecek sayıdan az olamaz. Aksi belirtilmedikçe, 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli yerler ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en az 2 çıkış bulunması şarttır. Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise, en az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçer ise, en az 4 çıkış bulunmak zorundadır.

(3) Kapıların birbirinden olabildiğince uzakta olması gerekir. Bölünmemiş tek mekânlarda iki kapı gerekiyor ise, kapılar arasındaki mesafe yağmurlama sistemi bulunmadığı takdirde diyagonal mesafenin 1/2’sinden ve yağmurlama sistemi mevcut ise, diyagonal mesafenin 1/3’ünden az olamaz.

(4) Bir koridor içindeki iki kaçış merdiveni arasındaki mesafe, yağmurlama sistemi olmayan yapılarda koridor uzunluğunun yarısından ve yağmurlama sistemi olan yapılarda ise, koridor uzunluğunun 1/3’ünden az olamaz.

Kaçış yolu kapıları

MADDE 47- (1) Kaçış yolu kapılarının en az temiz genişliği 80 cm’den ve yüksekliği 200 cm’den az olamaz. Kaçış yolu kapılarında eşik olmaması gerekir. Dönel kapılar ile turnikeler, çıkış kapısı olarak kullanılamaz.

(2) Kaçış yolu kapıları kanatlarının, kullanıcıların hareketini engellememesi gerekir. Kullanıcı yükü 50 kişiyi aşan mekânlardaki çıkış kapılarının kaçış yönüne doğru açılması şarttır. Kaçış yolu kapılarının el ile açılması ve kilitli tutulmaması gerekir.

(3) Kaçış merdiveni ve yangın güvenlik holü kapılarının; duman sızdırmaz ve 4 kattan daha az kata hizmet veriyor ise en az 60 dakika, bodrum katlara ve 4 kattan daha fazla kata hizmet veriyor ise en az 90 dakika yangına karşı dayanıklı olması şarttır. Kapıların, kendiliğinden kapatan düzenekler ile donatılması ve itfaiyecilerin veya görevlilerin gerektiğinde dışarıdan içeriye girmelerine imkân sağlayacak şekilde olması gerekir.

WhatsApp chat